Menù principale

LU MATRIMONIU .. a cura del Preside prof. Luigi Pranzo

LU MATRIMONIU

Cce bella nuttata
cce bella sciurnata
lu sposu sta spetta
la sua fidanzata.

La notti è passata
tra sueni e bivandi
lu tiempu è rrivatu
pi mettiri firmi

t’innanzi allu preti
t’innanzi alla genti
sobba na carta
ca vali lu doppiu.

La chiesa è ddubbata
l’altari è di biancu
lu sposu all’antrata
sta guarda ci rria.

Cce bella truvata
ci non ci vinia
lu tiempu è scadutu
ca mo mi ni scia!

Cce moti so quisti
e stamu all’iniziu
mi teni suspesu
o eti pi viziu?

La messa è zziccata
la sposa è ‘nfilatu
l’anieddu allu sposu
e iddu lu guarda assai pensierosu.

La porta si apri
lu sposu si sporgi
e subbutu arria na carica forti
ti risu e cunfetti.

Nna machina cranni sequestra li sposi
l’artista li porta
pi fa li ritratti
ti tutti li posi.

Passati tre ori lu stomucu rrizza
ti fami e di seti
ma resta addasciunu
pi bona crianza.
Lu pranzu è zziccatu
cu tantu ritardu
ca cchiu ti quarcunu
no mangia pi fami ma quasi pi stizza.

La festa poi parti
cu sueni e piattini
ca toppu cinq’ori
no caccia cchiu nienti.

L’orchestra cuncerta
li vecchi canzoni
la genti si movi
cu passu ti danza.

La torta è passata
lu brindisi puru
assimu quann’anti
ca stannu li fuechi.

A notti profonda
la festa si chiuti
speriamo cu ddura
pi sempri st’amori!
Luigi Pranzo

Loading