Menù principale

Mmalimparati

Sarai ca nui ndi truvammu, tiempu ti uerra,
(e dicu’nui, parlannu ti li “anziani”)
ma ncè nnu tiempu ca nisciunu scerra …sarai ca dd’anni, urmai, so ggià luntani. ..
ma fattu certu, e ca si po’ appurari, è cca ci a casa ni “futtia” la fami, ndi ncafuddammu senza riclamari,
nnu saccu ti schifezzi nthra li ntrami.
Rucula ddilissata e ampasciuni. .. Pasta cu chiù canigghia ca ffarina … Licumi cunturnati ti falauri. ..
Cafei ti uergiu (a ffiati!!!), ti matina…

Pani ntustatu e mpruscinatu,
cu uegghiu mmisuratu e pummitori. ..
Tò tesciti ti mieru ncitutu..
Fichi a coculi e parecchi suppatori. ..
Cranu stumpatu e fattu alla pignata…
Brotu ti quagghia, quannu nc’era… Carni ti contrabbannu (Strapacata!!!) … Cicori acresti, fatti a Ila suppiera…

Ròbba cu sculi, nzòmma, tisu, tisu.
Li vagnuni crisciunu… ma senza pressa:

la panza la curaunu cu ueggiu ti mirluzzu

e cu lu risu,
ndi mantinemmu tisi pi scummessa!

Mò totta n’atra cosa!! A lii piccinnieddi
crisciuti a “Merendine” e “Coca Cola”
li fannu schifu ciciri e pisieddi
la pasta cu la carni o a la pizzaiola.
Si bbinchiunu ti “rustici” e “pizzelli”

ti “panettoni”, “briosce” e boccunotti. ..
Cagnesciunu l’avi frischi o li purpetti… No volunu atru ca li”panzerotti”
E mbè… Nnu picca è puru carpa nostra!!

Siccomu è mu rimasti spramintati,

sti giuvini l’emu crisciuti comu pi nna
mostrae ni li truamu, mò mmalimparati.

Pino Leuci

Loading