Menù principale

SANTA SUSANNA CA PARLA ALLI TURRISI di Pasquale Guerriero

 

SANTA SUSANNA CA PARLA ALLI TURRISI

di Pasquale Guerriero

Tutti l’è sintiri sti cummenti,
e a mei mi venunu certi mumenti!
Ennu tittu puru ca tegnu l’amanti,
eti ti nu paisi ti qua nanti
Non è veru, iu so troppu devota
san Barsanofiu è vinutu: na vota
Eccu, quistu vulia sapia la genti
è veru, è veru, mo siti cuntienti?
Speriamu cu no vau all’infiernu
bisogna dicu na gloria allu Patri Ternu
Lu ghiustu egghiu tittu a tutti quanti
e mo lu sapunu puru li santi.
Stau qua sobbra ti tant’ anni…
no mi cangiunu mai li panni
Acqua e soli fittu fittu
e lu ientu trittu trittu
ti sciroccu a tramuntana
mi vintulescia la suttana
però, l’atru giurnu m’ennu pulizzata
ca l’aucieddi m’ennu totta cacata,
la manu finalmenti m’ennu ncuddata
ca smbrava na vera andicappata,
ti l’immagini ci era catuta?
Sicuramenti totta la torri era chiangiuta.
Può darsi… ma a mienzu a tanta genti,
nceti puru ci no si ni fotti nienti
Li turrisi m’ennu sempri onorata
e no m’ennu mai iastimata
solamenti quannu alli tassi stannu l’aumenti
pi comu mi trattunu perdu li ienti
E’ veru, quanti cosi ca egghiu visti
cosi bueni e cosi tristi
e di tutti li culuri
ti uastasi e di signuri,
ci nci pensu a tutti quanti
iu diventu prutistanti.